Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư An Khánh, nhà trọ giá rẻ, 750.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ khu dân cư Thới Nhựt, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ sinh viên Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: cho thuê nhà trọ, phòng trọ, Nhà trọ Hồng Phát, 1 triệu / tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ thầy Nhứt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ An Vy, cho thuê phòng trọ, nhà trọ đường Phan Huy Chú, 1.2 triệu/tháng, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 115, nhà trọ Cần Thơ, cho thuê nhà trọ, nhà trọ gần chợ An Khánh, 1.3 triệu/tháng, nhà trọ sinh viên Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y Dược, nhà trọ gần Cao đẳng Y tế Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nha trọ chợ An Khánh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 161H5-13, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ gần Đại học Y Dược, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư Thới Nhựt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ gần Đại học Y Dược Cần Thơ, 1.200.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 398R, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ đối diện Đại học Y dược Cần Thơ, 1.200.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ sinh viên,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Thiện, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, 600.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Q43, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ Khu dân cư Thới Nhựt 2, từ 1.000.000 đ/phòng/tháng đến 1.500.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Diễm, nhà trọ liên tổ 2 – 3, nhà trọ Nguyễn Văn Cừ, 900.000 đ/tháng, nhà trọ sinh viên Cần Thơ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ phường An Khánh, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trang, nhà trọ gần Đại học Y Dược, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, 900.000 đồng/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Phương, nhà trọ Khu dân cư Thới Nhựt 2, nhà trọ An Khánh, nhà trọ sinh viên Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ sinh viên, nhà trọ 357, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, 1.000.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần chợ An Khánh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Đạt, nhà trọ hẻm liên tổ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ gần trường Trung cấp Miền Tây, 700.000 đ/tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần cầu Rạch Ngỗng 2…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Sắc Màu, nhà trọ gần Bệnh viên Phương Châu, nhà trọ Cần Thơ, từ 1.000.0001.200.0001.500.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ sinh viên, 800.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Hoàng Nam, nhà trọ đường Nguyễn Văn Trường, 800.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ gần Đại học Nam Cần Thơ,…