Tóm tắt nội dung: nhà trọ 81/10, nhà trọ khu dân cư Metro, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91B, nhà trọ giá rẻ, 800.000 đ/tháng, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ C51D/11, nhà trọ cầu số 3, nhà trọ đường 91B, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 850.000 đ/tháng, nhà trọ gần Bệnh viên Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ sinh viên,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Chú Việt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91b, 900.00 đ/tháng, nhà trọ đường Võ Văn Kiệt, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ gần cầu Bà Bộ, nhà trọ Bảo Khang…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ 405/5, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 1.3 triệu/tháng, nhà trọ hẻm liên tổ 4 – 5, nhà trọ phường An Khánh, nhà trọ sinh viên Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Đông Phương, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, nhà trọ đường 91B, nhà trọ Cần Thơ, 01 triệu đ/tháng, nhà trọ gần Bệnh viên Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư 91B, nhà trọ học sinh, nhà trọ sinh viên, 900.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ An An, nhà trọ cầu Rạch Súc, nhà trọ giá rẻ, 550.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Long Tuyền,…

Nội dung tóm tắt: nhà trọ sinh viên, nhà trọ Hồng Phúc, nhà trọ Cần Thơ, cho thuê phòng trọ, 1 triệu/tháng, nhà trọ khu dân cư metro, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ đường 91b

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Duy, nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ An Khánh, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ sinh viên, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, 1.500.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Sắc Màu, nhà trọ gần Bệnh viên Phương Châu, nhà trọ Cần Thơ, từ 1.000.0001.200.0001.500.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ nữ, nhà trọ An Khánh, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư 30, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 700.000 đ/phòng/tháng và 1.000.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ giá rẻ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ đường 91B, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 1.500.000 đồng/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 25/9, nhà trọ Nguyễn Văn Linh, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.100.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần Siêu thị Metro,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Châu Long, nhà trọ sinh viên, 900.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trương Tuấn, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.200.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ đường 91B, nhà trọ Nguyễn Văn Linh,…