Tóm tắt nội dung: nhà  trọ sinh viên, nhà trọ đường 30/4, 1.050.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Phúc, nhà trọ hẻm 1, nhà trọ đường Lý Tự Trọng, 2.2 triệu/tháng, nhà trọ gần Công viên Lưu Hữu Phước,…

Nội dung tóm tắt: Nhà trọ đường Lê Lai, nhà trọ gần Công viên Lưu Hữu Phước, nhà trọ gần Đại lộ Hòa Bình, 1 triệu/tháng, nhà trọ giá rẻ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ C71, nhà trọ Khu tập thể Trần Khánh Dư, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ đường Ba Mươi Tháng Tư, nhà trọ đường 30/4, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ C45B, nhà trọ đường Trần Khánh Dư, nhà trọ đường Trần Văn Hoài, nhà trọ đường 30/4, nhà trọ đường Ba Mươi Tháng Tư, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ sinh viên,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Hồng quân, nhà trọ Khu dân cư 515, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ đường 30/4, nhà trọ đường Ba Mươi Tháng Tư, nhà trọ gần cầu Đầu Sấu, nhà trọ gần Đại học Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 5 Tỷ, nhà trọ đường 30/4, nhà trọ gần Cao đẳng Cần Thơ, 700.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ sinh viên,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ hẻm 577, nhà trọ đường Ba Mươi Tháng Tư, nhà trọ sinh viên, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ đường Tầm Vu, nhà trọ đường Ba Mươi Tháng Tư, 1.000.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ đường Trần Hoàng Na, từ 1.200.00 đ/tháng/phòng đến 1.500.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ đường 30/4,…