Tóm tắt nội dung: nhà trọ sinh viên, nhà trọ 357, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, 1.000.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần chợ An Khánh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Duy, nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ An Khánh, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ sinh viên, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, 1.500.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư 30, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 700.000 đ/phòng/tháng và 1.000.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ giá rẻ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ đường 91B, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 1.500.000 đồng/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 25/9, nhà trọ Nguyễn Văn Linh, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.100.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần Siêu thị Metro,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ đường Trần Hưng Đạo, nhà trọ đường Ba Tháng Hai, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Kiều Hạnh, nhà trọ sinh viên, nhà trọ đường 3/2, nhà trọ gia rẻ, 1.000.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Châu Long, nhà trọ sinh viên, 900.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trương Tuấn, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.200.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ đường 91B, nhà trọ Nguyễn Văn Linh,…