Nội dung tóm tắt: nhà trọ sinh viên, nhà trọ Hồng Phúc, nhà trọ Cần Thơ, cho thuê phòng trọ, 1 triệu/tháng, nhà trọ khu dân cư metro, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ đường 91b

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trang, nhà trọ gần Đại học Y Dược, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, 900.000 đồng/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Đạt, nhà trọ hẻm liên tổ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ gần trường Trung cấp Miền Tây, 700.000 đ/tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần cầu Rạch Ngỗng 2…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Duy, nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ An Khánh, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ sinh viên, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, 1.500.000 đ/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Sắc Màu, nhà trọ gần Bệnh viên Phương Châu, nhà trọ Cần Thơ, từ 1.000.0001.200.0001.500.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ sinh viên, 800.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư 30, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 700.000 đ/phòng/tháng và 1.000.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ giá rẻ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Khu dân cư Metro, nhà trọ đường 91B, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh, 1.500.000 đồng/phòng/tháng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 25/9, nhà trọ Nguyễn Văn Linh, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.100.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần Siêu thị Metro,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Châu Long, nhà trọ sinh viên, 900.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường Nguyễn Văn Linh,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trương Tuấn, nhà trọ Khu dân cư Metro, 1.200.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ đường 91B, nhà trọ Nguyễn Văn Linh,…