Tóm tắt nội dung: cho thuê nhà trọ, phòng trọ, Nhà trọ Hồng Phát, 1 triệu / tháng, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ thầy Nhứt, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ gần Đại học Y dược Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ An An, nhà trọ cầu Rạch Súc, nhà trọ giá rẻ, 550.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Long Tuyền,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Sắc Màu, nhà trọ gần Bệnh viên Phương Châu, nhà trọ Cần Thơ, từ 1.000.0001.200.0001.500.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ gần Bệnh viện Phương Châu, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, nhà trọ đường 91B,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Hoàng Nam, nhà trọ đường Nguyễn Văn Trường, 800.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ gần Đại học Nam Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Lan Anh, nhà trọ gần Đại học Nam Cần Thơ, nhà trọ đường Nguyễn Văn Cừ, 900.000 đ/phòng/tháng,…