Tóm tắt nội dung: nhà trọ 366/3, nhà trọ đường Cách Mạng Tháng 8, 700.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ sinh viên,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Gia Hân, nhà trọ đường Nguyễn Thông, nhà trọ Bình Thủy, 600.000 đ/tháng/phòng,