Tóm tắt nội dung: nhà trọ Hưng Phát, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ Ba Láng, 600.000 đ/tháng, nhà trọ Cái Răng, cho thuê nhà trọ, nhà trọ Cần Thơ, nhà trọ sinh viên Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ đối diện Đại học Tây Đô, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ giá rẻ, nhà trọ Cần Thơ, 700.000 đ/tháng, nhà trọ Cái Răng, nhà trọ Tây Đô, nhà trọ Lê Bình,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Dung, nhà trọ Lê Bình, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ Cái Răng, nhà trọ gần chợ nổi Cái Răng,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ Trang, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ sinh viên, 800.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ giá rẻ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 179/1K3, nhà trọ đường Võ Văn Kiệt, 900.000 đ/tháng,  Wifi phát 24/24 miễn phí, cáp truyền hình 24/24 miễn phí.

Tóm tắt nội dung: nhà trọ 44/4A, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ sinh viên, 900.000 đ/phòng/tháng, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ sinh viên, nhà trọ gần Đại học Tây Đô, nhà trọ Cần Thơ,…

Tóm tắt nội dung:  nhà trọ Bình An, nhà trọ gần chợ Cái Răng, 700.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần Đại học Tây Đô,…

Tóm tắt nội dung: nhà trọ sinh viên, nhà trọ Đức Phát, 700.000 đ/tháng/phòng, nhà trọ gần Đại học Tây Đô,…